Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

NHƯ…

 

 

 

…Tôi nh́n em thục nữ

Tại sao mà làm thơ…

(Đỗ Hồng Ngọc)

 

Như

Nắng vừa mở cửa thinh không

Bằng câu thần chú riêng

Kết từ mật hoa hướng dương

Tặng phẩm của mặt trời

Mỗi sáng

 

Như

Mưa hát bằng giai điệu thinh không

Tiếng reo trong suốt thuỷ tinh

Tiếng va chạm lung linh những sắc mầu

Cầu vồng hư ảo

 

Như

Hạt sương nhỏ

Vừa ngân lại pha lê

Trong mắt ai rơi xuống

 

Hạt lệ ấy vô cùng mong manh

Như nắng rồi sẽ tàn

Mưa sẽ vỡ

Nên em chỉ có thể. Làm thơ

 

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

10.2014

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com