Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 


Ảnh: Họa sĩ Phi-Ṛm

 

MỘT M̀NH TÔI THƯA
 

Trời buồn
Trời gọi
Trời mưa
Tôi buồn
Tôi hỏi
Tôi thưa
Một ḿnh

Nỗi buồn cứ thế lặng thinh
Mà đi mà đến- rồi h́nh như tôi
(thưa tôi con mắt ṃn rồi
V́ chưng cứ đợi một người đi xa)NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com