Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

LỖI VẦN THƠ XANH

 

 

Bước đi để đến từ anh
Một thân kiến nhỏ loanh quanh miệt mài
Bước đi mỏi những đêm dài
Đường quanh sợi rối vướng hoài nỗi đau

Ngày theo mây trắng qua cầu
Ngùi ngùi dấu cỏ chân lau biệt mù
Nghiêng vai  bóng nắng già nua
Về trong chiều ngóng ngu ngơ xa gần

Con đường dài măi phân vân
Bước chông chênh để lỗi vần thơ xanh
Bước đi hỏi với ngàn năm
Bao giờ em đến cùng anh, bắt đầu.

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com