Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

KHI ĐẾN VỚI CHIỀU
 

 

 


Tôi đến với buổi chiều
Trong những hạt lệ
Những hạt lệ cũ mầu rêu
Phủ lên tôi nỗi buồn mới

Tôi đến với buổi chiều
Bằng con đường đất nâu kỷ niệm
Bằng ánh nắng ngũ sắc
Chùm hoa trâm trâm
Thời bé xíu
Tôi đến với buổi chiều
Trong lời kể lể
Tia nắng cuối
Mang nụ cười mỏng manh

 

Chiều. Chiều
Tiếng kêu lên
Rất dịu
Rất trầm
Rất trễ

Khi đến với buổi chiều

Bước tôi rất khẽ
Như thể đang cầm trên tay ly nước rất đầy

 

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com