Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 
 

 

 

 

THỀM MƯA

 

 

Trước thềm mưa tí tách
Hợp tan ṿng quẩn quanh
Như t́nh yêu ảo ảnh
Tṛn đi măi không thành

 

HẸN


Cầm tay giây phút. Hẹn về
Rằng ra đi. Sẽ đi về giấc mơ
Giấc mơ hôm nay bài thơ
Đi bao nhiêu bước lọt vừa bức tranh
Bích Câu Kỳ Ngộ, thưa anh...

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

01.2016

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com