Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

HẠT SƯƠNG
 

Sáng ơi
Nắng ơi
Và tôi ơi
Thấy ǵ không giữa bầu trời đang xanh
Nghiêng xuống hết ở trên cành
Tṛn một hạt sương long lanh cả trời
C̣n t́m những ở đâu. Nơi

 

 

 

 

BÀI THƠ

Xin như một ngọn nến
Xóa đi bóng tối chỗ tôi ngồi
Xin được là nơi đến
Gọi tôi về ngồi với bóng tôi

 

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com