Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

GỈN CƯỜI TƯƠI KHÓC*

 

 


 

Bật non mầm cây khô
Hạt lệ hồng lúa mới
Nhóm ḷng than tro nguội
Hạt lệ gịn reo ngô

Hạt lệ trong veo lá
Gịn cười trêu mặt nạ
Tươi khóc hạt lệ hoa
Quay ṿng tôi sắc lạ

Giấc mơ kính vạn hoa
Mộng đời đau nắng lửa
Trải ngày gai gió cứa
Hạt lệ mềm, tôi qua

Lời ai hanh nắng nỏ
Lời ai se mưa gió
Hạt lệ chiếc ô xinh
Tôi về che bóng nhỏ

 

*thành ngữ

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com