Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

- Qu nội tại lng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ha.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Si Gn
- Tốt nghiệp Cử nhn Luật thng 12 năm 1974

Tc phẩm đ xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nh Xuất bản Khnh Ha, 1991
(2) Tơ Tc Cũng Buồn
Nh Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đm Hoa, Nh Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sng
Nh Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Ba Hương
( thức bản thảo pht hnh trong vng thn hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

DƯỚI CHIỀU

 

 Tiếng chim vịt ku chiều
Như bn tay nu o
Dng dằng. Chiều hiu hiu

Một gc vườn hoa khp
Một gc trời cửa hẹp
Con nắng nhỏ tn hơi

Chiều trong ở lặng thinh
Chiều trong đi xao động
Dưới chiều l những bng

 

 

 NGUYỄN THỊ KHNH MINH
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com