Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

CON ĐƯỜNG

 

 


 

Ôi tiếng hót của chim
Phả ban mai bước nhẩy

Ôi tiếng nở của hoa
Đất từ hương thức dậy


Ôi tiếng reo của nắng
Lụa vàng trói ngày thơm


Ôi tiếng đi của bước
Ngần ấy những hạt sương


Ôi tiếng thầm của lệ…
Mà dặm xa, con đường


 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

11/2011

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com