Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

BUỔI TRƯA
 

 

 

 


Khi tôi đến
Nắng đă bắt đầu mệt mỏi
Như mặt biển đang doăi ra
Không sóng dội
Không âm thanh bay cao của những bọt hoa

Dưới bóng nặng trĩu của lười biếng
Những chiếc bóng đang thu ḿnh rất nhỏ
Không c̣n ǵ có thể đầy. Có thể sóng sánh. Có thể đổ tràn.
Buổi trưa đặc lại. Và câm tiếng

Tôi như đứa trẻ tiu nghỉu
Mang về nhà
Chiếc túi rỗng buổi trưa

 

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com