Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

BÀI THƠ
 

 

 

 
Xin như một ngọn nến
Xóa đi bóng tối chỗ tôi ngồi
Xin được là nơi đến
Gọi tôi về ngồi với bóng tôi

 

 

 

KHI VIẾT XONG MỘT BÀI THƠ

 Khi viết xong một bài thơ
Tôi thường hay khóc
Có phải v́ lời đă nói về
Những hạt nước mắt chưa rơi

Đôi khi ở giữa bài thơ
Tôi cười
Ngu ngơ như vừa bị phỗng tay trên
Những chữ
Khi viết xong một bài thơ
Tôi thường hay xóa
Dường như  tôi sợ bóng tôi

Khi viết xong một bài thơ
Tôi hụt hẫng
Như chưa thể xong lời

 

 

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com