Mộng Du....

Sớm Muộn...

Xa Nhau: Nỗi Nhớ...

Nhạc Khc Ru Đời

Lời Cảm Ơn...Bạn B

Lời Gọi...Bạn B

Xun...Buồn

Chiều Nghĩa Trang

Kht Vọng Ma Thu-2

Kht Vọng Ma Thu

Trả Lại Cho Đời..1   |  2

Từ Thuở Ban Đầu

Ơn Em... 

Nỗi Đau Từ Biệt...

Xun Về

Ruỗi Rong...Nỗi Buồn

Khc Thầm

Khoảng Trống...

Một Thong...Rồi Xa

Những Mảnh Đời-6

Những Mảnh Đời-5

Những Mảnh Đời-4

Những Mảnh Đời-3

Đm Tự Tnh

Bng Khung  

Những Mảnh Đời- 2

Những Mảnh Đời

Hoa Giấy Trong Ti

Cảm Nhận: Người Về Từ Dĩ Vng

Nhớ Một Con Đường

Tm Về

Lặng Lẽ 

Gi Từ

Đổi Thay

Cuộc Sống  

Nỗi Buồn

Ngồi Với Bạn B

Lời Cảm Ơn

Khắc Khoải 

Đời Ti

Giấc Mơ

Mộng

Cảm Nhận

  Qu Hương...Nỗi Niềm

  Nhớ Biển 

Lời Gọi... Ninh Ha 

  Đợi Chờ   

Tạ Từ  

Tm Đa Quỳnh Hương 

Khoảng Lặng 

Hội Ngộ VT - NTH 

 

 

Đi Lời...Cảm Nhận

Tự Bạch Trong Ti: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

Giấc Mơ....V Tnh

Tự Bạch  

Dấu Ấn Thời Gian

Khi Sắp Bay Xa

Hạ Cuối

K Ức Thng 6...

...Từ Khc

Hội Ngộ Thng Su...

Đoản Khc...Thng Su

Từ Tm.....Đi Lời Cảm Nhận

 

 

 


 Nguyễn Qun
Bt hiệu: HONG TRANG
Sinh năm: 1955 

Cựu học sinh trường Trung Học V Tnh, Nha Trang
nin kha: 1970 -1973. 
Hiện sinh sống tại Nha Trang, Việt Nam.

 

Những Bi Viết Khc:

VT-NTH

Đi Dng...Cảm Nhận

Cảm Ơn...Thng Su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gặp Nhau Thng 6...

Kiếp Ha Sinh

Ước Hẹn...

Gip Đỡ...Bạn Ngho

Chiến Tranh:Ước Mơ-Hận Th

Nghĩ Suy...Tuổi Gi

1  |  2  

Lời Gọi...

Ninh Ha Cho Xun- Ma Xun Yu Em

Hẹn H...

V Thường..

Khng Lời...3

Thng 6...Cn Một Cht G Để Nhớ

Khng Lời...2.

Khng Lời....

Giấc Mơ...Đm

C Ph...Buổi Sng

Nhớ...Nha Trang 3

Nhớ...Nha Trang 2

Nhớ...Nha Trang 1

Một Thong...Suy Tư

Những Hnh Ảnh Ở Đời-4

Những Hnh Ảnh Ở Đời-3

Những Hnh Ảnh Ở Đời-2

Nhớ Một Ngy...

Những Hnh Ảnh Ở Đời.. 

Về Với Cội Nguồn

Tần Ngần...  

Chợt Mưa...

Tan Xa

V Vọng...

Em V Ma Hạ

Cảm Nhận Những Thi Đời

Cht Tnh Thu... 

Lại Một Ma Thu 

Kiếp Đời 

Hoa Trắng 

Bng Đen 

Vấn Vương 

Ma Đng 

Cởi o Tắm Mưa  

Thn Phận

Phận Người 

V...Nỗi Nhớ 

Niềm Kht Vọng

Đi Tm

Cảm Ơn Cay Đắng Ươm Hoa

Cho B Bạn 

Xt Xa 

Thn Phận Mồ Ci

Khc Bạn 

Vọng Đm

Một Cht Vấn Vương

Nhớ Bạn 

Hoa Dại Ven Đường

 Đm

Tự Bạch

Kht Vọng 

Tứ Tuyệt 

Một Ci Hư Khng

Nhớ Những Ngy Xưa

Đm Hồi Tưởng 

Quan Tham Ngy Nay

Ninh Ha, Một Dịp
Gh Thăm
 

Ninh-HoaDOTcom