Nghệ Thuật Hội Họa

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chớm THU Chưa...

  Kư Ức Thoáng Về...

  Ngày Đầu Của Năm

  Đông Lại Về

 Chuyện Của Mùa Thu

 Mơ Đùa Trong Nắng...

Giáng Sinh Về

ỨNG NGHIỆM TRONG ĐỜI

Mẹ Vui Khi Tôi Trở Về Thăm  

Bốn Chữ Không Đọc Được

Kể Chuyện Bạn Nghe...

Bài Thánh Ca Đó....

 Đại Hội Họp Mặt ORLANDO

 Kỳ 1   |  Kỳ 2  |  Kỳ 3

Kỳ 4  |  Kỳ 5  |  Kỳ 6

Kỳ 7  |  Kỳ 8  |  Kỳ 9

Kỳ 10 |  Kỳ 11

Tôi Đi Đại Hội Đồng Hương

På Flukt..Sự Trốn Chạy

Quân Tử "Tàu"

Nấm Mùa Thu...

Mùa Thu Nauy...

Vết Cũ Thời Huy Hoàng..

Kỳ 1   |   Kỳ 2  |  Kỳ 3

 Kỳ 4  |   Kỳ 5  |  Kỳ 6  

Kỳ 7 |  Kỳ 8 

Những Ngày Qua...

Hai Không Lẻ Chín Nh́n Lại 

God jul...Mery Christmas

Thầy Tôi...  

Nghịch Lư  

Cái Vênh Vênh Buồn

T́m Về Kỷ Niệm
 Kỳ 1 | Kỳ 2 |  Kỳ 3  |  Kỳ 4  
Kỳ 5  |   Kỳ 6   Kỳ 7

Dĩ Văng

Có Ai Biết ? 

   

Thê Bạn Tôi 

 

 


Hoàng Tiên Thị Nguyễn
bút hiệu: Phi Ṛm

Cựu học sinh Trung học Đức Linh,
niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng tại
trường Cao đẳng Grimstad, miền Nam Na-uy.

Hội viên  hội họa Bamble Club Norway.
" Nghệ Thuật Hội Họa "

 

 Nghệ Thuật Hội Họa

 

   TRANH NGHỆ THUẬT HỘI HỌA Với Tiếng hát của Họa Sỉ HOÀNG TIÊN

 ►  Lá Thư Đầu Năm 

 

 

 

Tháng Cuối Của Năm

►   Hạ Về 

 Xuân Về Trên Quê Hương

 CORONA...Vương Miện

 Như Mới Hôm Qua...

Hôm Qua Tôi Được Tin

Hai Không Mười Ba

Chờ Mong...

Mơ Vượt Sóng...

 Quỳnh Trang

 Chuyện Một Chuyến Về..

Kỳ 1   |  Kỳ 2  |  Kỳ 3

Kỳ 4  |  Kỳ 5  |  Kỳ 6

 Kỳ 7  |  Kỳ 8  |  Kỳ 9  

 |  Kỳ 10  |  Kỳ 11

Chuyến Bay Đêm

Lời Trần T́nh...

Cảm Tạ Một Chuyến Về

Mùa Tuyết Trắng...

 Khoảng Thật  
  Kỳ 1   |  Kỳ 2   Kỳ 3  

 Kỳ 4   |   Kỳ 5   Kỳ 6 

Kỳ 7   Kỳ 8  |  Kỳ 9

 Kỳ 10 | Kỳ 11  Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14  Kỳ 15 

 

 

 

Cười Lên Đi Em

LIÊN...

Tiếc Thương

Lễ Nhớ 

Luyến Tiếc

Đông Đợi Tuyết...

Thu Đến Rồi...

Thuở Ấy 

Hàng Hoa  

T́nh Đá 

 Qua Đêm