Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

 

             T̀NH  ĐÁ

                      

Chiều đông xám lạnh tê ngọn cỏ.
Tôi nhớ anh gai ốc mọc trong đầu.
Nhung nhớ nhiều như loài pensé tím.
Tôi với đá bỗng thành tri-kỷ nhân.
Lạnh không tên như nỗi nhớ không tên..
Cơn gợi nhớ bỗng như ngàn thế-kỷ.
Gào thét ngàn năm đá vẫn ru….
Trong cơn lạnh t́nh như run rẩy..
Loăng dần theo tiếng rít gió đưa xa.


                  

                 Hoàng Tiên
            Na Uy, 23-06-06

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com