Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

                 Thuở  y

                      

Thuở ấy em c̣n thơ.

Anh mang thơ dệt tiếng đàn.

Tặng anh chùm mận ngọt.

Anh bảo đợi cô bé lớn.

 

Mận duyên trao ngày cưới.

Chiều chiến địa anh nằm xuống.

Trăng tṛn cô bé lớn…

Nhầu ngọc rách nét vàng son.

 

Nắng không c̣n trong mắt.

Mưa đăm giá lạnh thân gầy.

Phong trần lưu-lạc xứ

Ngũ tuần dâu biển chưa yên.

 

Chiều thu viễn-xứ buồn

Đếm lại đời tranh-nghệ-sĩ

Bao buồn có mấy vui?

Vỏn-vẹn gói tṛn kư-ức

Diễm t́nh thuở ấy liêu-trai


                            

                  Hoàng Tiên
              Na-uy 110906

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com