Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

              Thu  Đến Rồi...

                         
                        

Thu đến rồi đó em.

Có lời nào em chưa nói?

Mộng nào em ước-mơ..

Đừng để ngày qua song cửa..

 

Thu đến rồi đó em.

Hối tiếc màu xanh phai nhạt.

Đời có bao lần hội-ngộ?..

Chân thu ũng vàng cỏ úa.

 

Thu đến rồi đó em.

Xin thu đừng lấm gót son..

Để em xanh màu mắt..

Tiếng thu..nốt nhạc thời gian.

 

Thu đến rồi đó em.

Bao thu nữa để em chờ?..

T́nh lượng bằng gang tấc.

Nói đi em lời chưa nói..


                        

                  Hoàng Tiên
              Na-uy 100906

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com