Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

          Qua Đêm.

                 
                  

Đêm đă ch́m vào sâu lắm...
Giấc ngủ không đưa ta vào quên lăng. Dày-ṿ thao-thức đến tàn canh..
Có phải chăng hồn không yên-tịnh.
Suy,Tính,Mong,Vọng hay Sầu.
Ṿng quay kim có bao giờ dừng lại?
Cho ta thử thảnh thơi một lúc?

        

           Hoàng Tiên
         Na Uy, 5-06

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com