Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

På Flukt..Sự trốn chạy

- Phi Ṛm -

 


Chỉ vài ngày nay thôi, cơn tuyết đầu mùa cũng đă trải trắng ngần cả Na-Uy..Thời tiết thay đổi thật đột-ngột nên những chiếc lá cuối cùng cũng phải buông cành rồi..Thu tạm chào ṿng cầu nhỏ để hẹn lại mùa sau..

Nhưng hương thu cứ như c̣n luyện-quyện măi trong không gian rồi lẫn với hơi lạnh sớm về của Đông..làm những người mỏng mảnh như "Phi-ṛm" tôi thấm cảm lạnh giao mùa..

Mặc dù thế..nhưng lịch-tŕnh đi quyên góp truyền-thống của Nauy tổ-chức vào đầu Đông mỗi năm tôi vẫn không bỏ qua. Và để chuẩn-bị cho ngày đi quyên-góp này tôi đă chăm-chỉ uống những viên thuốc cảm không hấp dẫn ǵ vào cái bao tử nhạy-cảm của tôi,và cầu mong nó hoà tan nhẹ nhàng vào thân thể mà mong đẩy cơn cảm lạnh thoát ra mau..

 

  

 

Đi gơ cửa từng nhà th́ không có ǵ là vui thú cả bạn nhỉ, nhưng ư-nghĩa th́ mang đầy, không phải của riêng ai, của cả người cho lẫn người nhận. Người cho có cái hănh-diện với cái cho của họ và người nhận "hănh-diện" nhận v́ biết c̣n có những người nhớ đến ḿnh. Và tôi lẫn lộn trong hằng đoàn người t́nh nguyện bưng ống đi gơ cửa này..

Như bạn biết rồi đó Na-Uy là một nước tham-gia đóng góp cho thế-giới rất nhiều mặt, mặc dù Na-Uy chỉ là một nước rất nhỏ bé, từ vấn đề môi trường của thế giới đến những vấn-nạn của chiến tranh, bệnh tật ( ở Châu Phi, HiV..v..v..).

Và họ có truyền-thống quốc-gia rằng, mỗi độ đông về họ đi quyên góp tiền trong nước của họ để trợ giúp cho những đề-án cần giúp-đỡ nhất.Năm nay tiêu-đề là "På Flukt"(*) (Sự trốn chạy) và ḍng chữ nhỏ (Fra krig)kèm bên dưới để coi là sự giải-thích cho tiêu-đề..Sự chạy trốn (từ chiến tranh).

Không cần thiết phải giải-thích v́ các bạn và tôi cũng đă phải trải qua thời-ḱ chiến tranh (vô lí) của đất nước ta rồi, những ly thương những mất mát, kinh-hăi và khốn cùng..Ta chẳng được ǵ đâu bạn nhỉ..Chỉ mất và mất..

 

Hôm nay tôi và các bạn không c̣n nghe tiếng súng tiếng bom trên quê-hương ta ở nữa v́ bây giờ tôi ở Nauy, bạn ở Mỹ, bạn kia Úc, bạn nọ sống trên đất Pháp..

Và sự việc tôi tham-gia vào đoàn người đi quên góp, ngoài sự cảm-nhận đồng cảnh ngộ, tôi c̣n hoà cảm nhận của tôi vào mục-tiêu để cảm-thông, để hăng hái trong sự quyên góp. Nên tôi thường không ngại đi bộ đường xa, đôi khi cóng cả đôi tay, tê cả cảm giác khi đưa tay nhấn kèn gọi cửa..

Ḷng mừng-rỡ khi chủ nhà nồng nàng cho tặng, đôi lần ngơ cửa "sai"chỉ nhận câu như "nhiếc" làm ḷng trĩu-nặng..Nhưng rồi lại tự vui ngay, v́ tự nhủ với ḿnh rằng: "Hoa trong vườn cũng có loài không hương".

Vùng đất Na-Uy tôi sống, nên việc của đất Nauy tôi làm, chắc bạn cũng làm những việc của vùng đất bạn sống? C̣n niềm Trung đất Việt quê ta thiên-tai đang tàn phá.. Bạn có biết không?.. Tôi nặng trĩu ḷng..

(*)"På Flukt" tổng-số quên góp của cả nước được trên 200 triệu trợ giúp cho những trại tị-nạn chiến tranh Châu-Phi.

         

     Phi Ṛm
 Na-Uy, 27-10-2010

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com