Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 


 

Bạn c̣n nhớ không ấy nhỉ?..   Từ cái dạo tôi đăng lời ngỏ t́m: "CÓ AI BIẾT?" trong trang Ninh-Ḥa chấm com này, tôi và bạn đă trùng-phùng sau hơn 30 năm bọn ḿnh cách xa.

 

Và từ đó bạn và tôi gần nhau nhất, bọn ḿnh lại từ đó "gom" lại t́nh bạn bắt lại TỪ ĐẦU.

Những chuyến trở về Miền Nam của ḿnh, có niềm tin hơn, có ấm t́nh bạn hơn, có nhiều tiếng cười "quái" của bọn ḿnh hơn..Ḿnh hợp gu, ở chỗ đưa mắt ghi tín-hiệu, có lẽ bọn ḿnh được đào-tạo bởi sự tế-nhị nhiều của ông cha ḿnh xưa bạn nhỉ? Hay là..hay là ở Thầy xưa, bạn cũ, bọn ḿnh ĐỨC-LINH?!.. nên bọn ḿnh mới có những tiếng cười vang to, thoải-mái..đến QUÁI!

 

Mà nè, bạn có biết, nhân-gian này nhiều thay đổi? Và bạn có biết thể chất tôi thay đổi, nhưng nét tính bạn vẫn HIỀN trong tôi.

 

 

 

 

 

NaUy: 1/09/2020

PHI-R̉M

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com