Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bt hiệu: Phi rm
Tn hiện hữu:
Hong Tin Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học ức Linh
Nin kha 1969-1971

Nghin cứu cy trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội vin hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

Ti với anh tuy người xa lạ.

Nghe thoảng qua hồn nỗi mất anh.

Thơ anh nt mực hẳn cn nguyn.

Nguyn vẹn mu xanh mt hương qu

 

Sng Dinh vẫn chờ thơ anh tỏ.

Thng tm qu anh mi la chin*

Dậy sng trong ti nỗi nhớ nh.

Nhớ dng sương thu ma thng tm.

 

Khi thuốc ấm mi người thợ gặt.

Lăng xăng quẩy gnh chị nng dn.

Thơ anh, niềm qu hiền ha qu.

Tiếng liềm, tiếng liếc, lẫn h reo

 

Niềm vui hớn hở qu anh đ

Chạnh lng ti một kiếp ph du.

Nn hương gởi anh lng ngưỡng mộ.

Tha hương khng thi ngừng luyến tiếc

 

--- { ---

 

Na-Uy: 26-01-07

Hong Tin

 

* "Thng tm qu ti thơm mi la chn"

Thơ Phạm DuyTn

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com