Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.

 Hiện cư ngụ tại Na Uy 

 

 

 

 

Liên..

 

Qua  rồi một đời sao ngắn-ngủi.

Liên đi rồi..Chị về, biết phải thăm ai?

Tiếng Liên yêu vẫn réo dẳng đâu đây..

“Chị mới về…Chị có khoẻ không?”

Âm giọng em nồng ấm..

Như t́nh em trao chị.

Em đi rồi..Em trả lại đời những cơn đau..

Nơi xa này...Gởi tâm chị giao cảm với hồn em.

Chúc em An-lành nơi em đến..

Em vẫn măi là Liên..

Nồng ấm tiếng cười trong tim chị.

 

 

Chị Phi-ṛm của Liên.

Na-Uy: 6-2-10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com