Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

 

 

                   Đông  Đợi Tuyết...

Tuyết không về để đông thương nhớ.

Nhớ bóng em dài, trải trắng đêm sâu..

Em mang thương nhớ về phương nào?

Anh vẫn chờ em, mang băng giá.

Để tên bốn mùa không thiếu em.

Đông đến rồi lặng chờ tuyết đến

Về đi em tuyết trắng đêm đông!

 

Hoàng Tiên
(Viết cho mùa đông Bắc-âu)
010107

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com