Nụ Cười

 

 

 

NGUYỄN LONG
 Sinh năm: 1952

Nguyên Giáo Sư Trường cấp 2&3 Đức Linh Ninh Ḥa.

Sống và gắn kết với quê hương Ninh Hoa từ thiếu thời đến năm 2010.

Từ 2010 đến nay sinh sống tại Nha Trang., Việt Nam.