Những Bước Đường Đi Qua  Của Một Người Con Xm Rượu 

Đi Tm Kỷ Niệm...

 

 


Nguyễn Hưng
Sinh Năm Ất Dậu tại Xm Rượu.

Cựu học sinh cc trường:

Tiểu Học Đức Tr
Tiểu Học Ninh Ha (1953-1957)
Trung Học Nguyễn Huệ Tuy Ha
(1957-1961)
Trung Học V Tnh Nha Trang
(1961-1964)

Hiện sinh sống tại Montral, Gia N Đại