Thi PHẨM:  XA PHƯƠNG

Đọc Thơ Hong Phi - Đi Điều Cảm Nhận

Em Về LỤC BT Ngy Xưa

PHẦN 1  PHẦN 2  PHẦN 3

PHẦN 4  PHẦN 5  PHẦN 6

Lng đng Tnh THƠ

PHẦN 7  PHẦN 8  PHẦN 9

PH 10    PH 11   PH 12

  PH 13    PH 14   PH 15  

PH 16   PH 17   PH 18

PH 19    PH 20   PH 21

PH 22   PH 23

Những Lời Tri m

PH 24    PH 25    PH 26

PH 27    PH 28   PH 29

PH 30   PH 31  PH 32

PH 33

 

 

 

Thơ Tnh Tặng Bạn

Hạ - Thu 

Do Đu

Cf Sng Hồ - Do Đu

Nhớ MẸ

Ti Cần 1 Cht NắngThi

Chờ

Phố Ni Chiếu Xun

Ln Cổng Trời

Xun Ngập Trn

Hạnh Phc Đu Xa

Đm Quỳnh

Ma ĐNG

Nhớ Cao Nguyn

Sớm Ni Nha Trang

Gửi Tnh Phố Ni

Ma Thu Ấm

Nguyn Tiu Đất Ph

Xun Về Trn Phố

Về Lại Sng Xưa

Tm Chiều

Festival Phật Đản

Vo Xun

Đm Cao Nguyn

Hồn Bướm Mơ Hoa

Cn Nhớ Năm No

Đm Gặp Gỡ Giao Lưu

Caf Vy

 

 


Hong Phi
 Nguyễn Hong Phi

Cựu học sinh trường Trung Học Bn Cng, Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Mưa Buồn

Xa Cch

Cnh Bướm Mơ Hoa

Thơ Tnh Mụa Hạ

Ca Dao Thương Nhớ

Dự Thi

Vương Vấn Bạn Cũ

Ci Tnh

Hoa Thin L

Chn My Gc Trời

Đm Ging Sinh

Sinh Nhật Su Mươi

Su Mươi Ma L Đổ

Chiều Phố Biển

Nhớ Mi Hải Vn

Tiễn Anh

Cht Tnh Để Nhớ

Vạn Gi Qu Em

Vương Vấn Tnh Thơ

Một Cht Cho Đời

Giọt Tnh Ngu

Ma L Trở

Xun Đng Ha 

Kh Chọn Chồng

Khi Chiều 

Cn Nhớ Xưa No

Gởi Buồn Về Đu

Chia Xa 

Chiều Mưa

Gối Đầu Bờ Ct

Mnh Ti Với Chiều 

Rượu V Thơ

Ma Ging

Vương Giọt Nhớ

Ngỡ Ngng Tnh Yu

Đm Thơ Lội Nước

Lao Xao Tiếng Ht

Đẹp Lắm Qu Hương

Trăng Treo Đầu Ng

Ninh Ha Qu Ti

 Bơ Vơ

Đu Dm Trch Ai

Đợi Chờ