VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo Trang

Mẹ M  

Mi  

Nhật K Người Đin

 

 

 

 


   Sinh năm 1943 tại Si Gn

Đ học qua cc trường Tiểu học Bến tre, Trung học Cng lập Bến Tre - Sư phạm Si Gn - Đại học Luật khoa Si Gn.

  Nghề nghiệp:

* Trước năm 1975:
Hiệu trưởng trường Trung học Quận 9 Si Gn.
*  Sau 1975:
Cng chức chnh phủ Hong gia c Đại Lợi.

 

Hiện nay đ về hưu, sinh sống tại Sydney, c Đại Lợi

 

 

THƠ