VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem 3 Chàng Ngốc Ước Ǵ Ḿnh Được Ngốc Như Họ

Sống Trên Đời Sống...Cần Có Một Tấm Ḷng

Những Con Đường Dưới Chân Tôi

Tôi Đi Làm 

Được Đánh Thức

Tôi Đi Làm T́ng Nguyện Viên Quốc Tế ICV  

C̣n Ai Đó Để Thương Yêu

Ḍng Nhật Kư MC

Phím Đàn Và Những Chùm Hoa Nắng 

 

 


Nguyễn Đôn Huế Trang

Quê quán: Thành, Nha Trang.
 Tố nghiệp Đại Học Ngân Hàng
tại Sài G̣n.

VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyện Nét Chữ - Rèn Nết Người

Em Sẽ Kể Anh Nghe...

 

Kịch Diễn

 

 

Lời: Hành Tŕnh Xe Bus

Hành Tŕnh Xe Bus

Táo Quân Chầu Trời