Buồn Lá Vàng Rơi

Tháng Tư Hoa Đào

Hương Xưa

Chuyện T́nh Buồn

 

 


    Nguyễn Đăng Khoa
Người làng Phước Đa, xă ninh Đa, Cựu học sinh Nguyễn Trăi, 12C1,
Tốt nghiệp năm 1977.

Hiện cư ngụ tại  Vancouver, Gia Nă Đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Mẹ 

Chị Tôi - Mẹ Tôi 

Một Chuyến Cali