Trang Thơ & Truyện: Nguyên Bông               |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyên Bông
 

Nguyên quán Tây Ninh, Việt Nam

 

Là một HO, hiện định cư tại thành phố Orlando, Florida.

 

Tập tành làm thơ và viết văn từ thuở c̣n đi học, trong các Thi Văn Đoàn Học Sinh lúc bấy giờ.

 

Nhiều thơ và văn được chọn đăng trên nhiều Đặc San, Tập San, Nguyệt San, Tuyển Tập Văn Học và Nhật Báo ở hải ngoại.

 

Hội viên :
 

- Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt - Mỹ ( VAALA, Florida),

- Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại, Florida,

- Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Khu vực Florida / Đông Nam Hoa Kỳ.

 

Sắp xuất bản :

 

- ‘‘Khung Trời Xuân Phía Sau’’ (Tuyển tập truyện ngắn).

- ‘‘Khi Rừng Cao Su Thay Lá’’ (Tuyển tập truyện ngắn).

- ‘‘ Bên Ḍng Rạch Nhỏ’’ (Truyện dài).

- Thơ Nguyên Bông.

 

 Hiện sinh sống tại
Florida, Hoa Kỳ
 

 

 

 

 

 

 

 8/11/2

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyên Bông              |                 www.ninh-hoa.com