Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Ngô Trưỡng TIến            |                 www.ninh-hoa.com N Trưỡng Tiến


 

Người thôn Hậu Phước, xă Ninh Hà, Ninh Ḥa.

Cựu học sinh Bán Công, niên khóa 1968 - 1972


 

Hiện cư ngụ tại
Florida, Hoa Kỳ,

 

 

 

 

 

 

Cảm Tưởng V Ninh-ḥa.com


  

 

Trước hết ! Tôi phải nói lên hai tiếng cám ơn. Mà hai tiếng "cám ơn" này chưa đủ để đong đầy những công lao của ngưỡi đă bỏ công sức, và thời gian để hoàn thành một web ninh-ḥa.com này.

Nhờ có www.ninh-hoa.com mà ngày nay chính bản thân tôi, mới hiểu biết thêm về một quê hương mà tôi đă xa ĺa nơi chôn nhau cắt rún hơn ba mươi năm nay.

Ninh-ḥa.com đă làm cho tôi sống lại những chuỗi ngày thơ ấu, những nơi mà tôi đă từng đi, và những nơi khác mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nhờ Ninh-ḥa.com mà tôi h́nh dung ra là tôi đă đến những địa danh của toàn quận Ninh Ḥa, mà ngày thơ ấu chưa bao giờ biết. Nhờ Ninh-ḥa.com mà tôi đă hiểu biết thêm về những sự tích, thắng cảnh, ngôi trường cũ, món ăn, những bài thơ, truyện của từng tác giả nói về quận Ninh Ḥa, mà chính bản thân tôi chưa biết. Ninh-ḥa.com là một món quà quí giá đối với tôi nói riêng, và cho tất cả những người cùng xứ nói chung. Dĩ nhiên cũng có một số người không cùng chung quan niệm như tôi và họ có thể không nghĩ như vậy (who cares). Người đứng ra hoàn thành và dốc hết tâm lực để www.ninh-hoa.com được tồn tại, đối với tôi là một việc làm vĩ đại. Người lèo lái Web: www.ninh-hoa.com này giống như làm dâu trăm họ, anh đă và đang bỏ công, bỏ tiền, bỏ thời gian, mà không có vụ lợi. Th́ tất cả những người nào bất đồng ư kiến, th́ hỏi chính bản thân ḿnh có làm được hay không?

www.ninh-hoa.com đối với bản thân tôi là một hănh diện, là một nhịp cầu để liên lạc, làm quen, chuyện tṛ trường cũ t́nh xưa thật là hấp dẫn. Xin thành thật cám ơn, và cầu chúc cho tất cả những người đă làm ra một www.ninh-hoa.com luôn luôn đứng vững và tồn tại măi măi và măi măi.

 

 

6/2006

N Trưỡng Tiến

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Ngô Trưỡng TIến               |                 www.ninh-hoa.com