Hồi K Về MẸ

Con Gi Của BA

Thin Đường Mu Xanh

 

 Vi dng Giới thiệu

 NG THỊ BẠCH HUỆ

Sinh qun tại thn Ph Ha, X Ninh Quang,
huyện Ninh Ha, Tỉnh Khnh Ha

Tốt nghiệp Cử nhn trường Đại Học Kinh Tế Si Gn, chuyn ngnh Quản trị nguồn nhn lực. 

Hiện đang lm việc ở Si Gn.