Một Thời Để Nhớ

Cảm Ơn Biển

 

 

 

 

 


N THỊ ÁI KIỀU

Sinh năm 1950

Cựu hs Trường TH Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa Niên khóa 1964-1971

Sư Phạm Nha Trang khóa 2
1971-1973

1973-1975 Giáo viên cấp I
Cam B́nh – Cam Lộc Cam Ranh

Cựu GV trường PTCS Ninh An 1976-1979

Cựu GV trường Ninh Ḥa 1
(Hùng Vương) 1979-1981

 

 

Hiện cư ngụ tại
Ninh Ḥa