trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Cựu học sinh 
Trung học Ninh Ḥa 1
Niên khóa 1980 -1987
Hiện cư ngụ tại Minnesota

 


Thơ

 


  Hành Trang 
  Người Chị Xứ Ninh
  Tỉnh Thức
 
Thiền Hành 
 

 

Văn

 


  Mái Nhà Xưa Kỷ Niệm
 

 
 

 


 

   
 

           H À N H   T R A N G

 

Thức dậy mỉm miệng cười
Một ngày mới tinh khôi
Ngay thời khắc hiện tại
Đồng nhất th́ ra vào

Xin dâng bạn nụ cười
Cùng nhau thở vào ra
Và trú trong chánh niệm
Trong từng sắc từng na

Đường đời muôn vạn nẻo
Hàng trang nào có chi
Chỉ nụ cười, hơi thở
Thảnh thơi vui với đời

Nguyễn Thị Tuyết Mai
1/2005