Trở về ninh-hoa.com

Người Phụ Trch

Đỗ Thảo Nguyn

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Thị Kim Loan

Phạm Ngọc Sơn Đi

H Mỹ Phụng 

Một Nhm Em Nhỏ NH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ninh-hoa.com

 

          Đỗ Thảo Nguyn

 
 Sinh năm 1986. Hiện đang l học sinh
 lớp 12 trường Thpt Nguyễn Ch Thanh.
 Địa chỉ:
 Thn 1 Ninh Trang, x Ninh Thượng,
 Ninh Ha, Khnh Ha, Việt Nam.

   Sng tc:

        Trong Mơ       Trong Mơ
          

Nắng chiều,
hắt xuống sng Dinh nhợt nhạt.
Cy cầu cũ,
giờ vắng bng người qua.
Nước,
lững lờ tri đưa những lục bnh tm ngắt
dạt về đu?
Dng dừa cong như đời người nặng gnh.
Chiếc thuyền cu nhỏ nhoi khim tốn,
đ bao đời nui lớn những tuổi thơ.
Lũ trẻ của dng sng vẫn vẫy vng tắm gội....
Chiều ra đi để lại bng tối
Rồi nh đn,
sẽ lng lnh trn dng sng....
Chắc người ra đi,
giờ vẫn cn thấy
những hnh ảnh xưa...
chập chờn... trong những cơn mơ.

Đỗ Thảo Nguyn