THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh Thu

Hội Ngộ 

MỸ TRẠCH Quê Tôi

 

 


 Lư Hoàng Oanh

Nàng dâu Ninh Ḥa, phu quân là người làng Mỹ Trạch.
 Hiện sinh sống tại tiểu bang Minnesota, Mỹ Quốc.

VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi Lại "Một Bài Thơ"

Tôi Đă Nghĩ Ǵ Về www.ninh-hoa.com