Thơ v Truyện của L Hổ             |                 www.ninh-hoa.com

L H

Qu qun: xm cầu Gỗ, Ninh Ha

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng (1976-1979).
 Hiện sinh sống tại
Gia N Đại

 

 

 

 

 

 


Ci trần gian chỉ l ct bụi
Thong bay qua đ một kiếp người
Tiễn linh hồn chị thot trầm lun
Để tm hồn chị nghỉ thảnh thơi
Chị ra đi về miền cực lạc
Cả Văn Thơ Chị để lại đời
L vĩnh cữu mun đời bất biến
Linh hồn người lưu mi nghn sau
Em khng nh Văn hay Thi Sĩ
Chạnh lng thương xt viết đi lời
Kiếp nhn sinh như l my khi
Ngủ đi Chị, giấc ngủ Bnh An

 

 

L HỔ

            19/10/20081/20

 

 

 

 

 

Thơ v Truyện của L Hổ                 |                 www.ninh-hoa.com