Thơ và Truyện của Lư Hổ             |                 www.ninh-hoa.com

Lư H

Quê quán: xóm cầu Gỗ, Ninh Ḥa

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng (1976-1979).
 Hiện sinh sống tại
Gia Nă Đại

 

 

 

 

 

 

NỖI ĐAU MẤT MẸ

 
      Tôi c lưỡng l có nên viết bài văn này hay không. V́ bài lun văn này nói lên s thương đau của người con đă mt M, mà nói đến thương đau th́ tht là bun và tôi chc chn tt c mi người trên thế gii này đu phi trải qua cái thương đau này trong cuộc đi ca h v́ ai cũng có M sanh ra c. S lưỡng l ca tôi th nht s s khơi lại vết thương ḷng của nhng người khác và s làm cho các độc giả thy phin ḷng v́ không có ǵ vui v c ch thương đau và tiếc nui mà thôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đă trút cn phn nào cm xúc đn đau vô tn trong cơi ḷng ca ḿnh trên mng lưới quê hương này, v́ Mẹ hin ca tôi cũng va b cái thế gii trm luân kh ải này mà v min Cc Lc.


      Xin phép các anh ch em thân hu đng hương cho tôi trút cạn đôi li tn đy ḷng tôi trong nhng giây phút cui cùng k cn bên người M kính yêu trước khi và sau khi bà ri khi cái thế gii này. Ch có cách này th́ tôi mi cm thy trong cơi ḷng có th vơi đi phn nào thương đau, hầu đ giúp cho tôi có đy đ ngh lc tiếp tc bước ti trong cuc đi.


      Sinh lăo bnh t là qui đnh ca cuc đi nhân gian mà con người ai cũng đu phi đi qua. Biết rng như vậy nhưng làm sao tránh khi được xúc đng thương xót khi người đi k . Nht là nhng giây phút cui cùng và sau khi người thân ca ḿnh va ri khi trn gian cát bi này. Cũng như tôi, Mẹ hin va ra đi v bên kia thế gii th́ tâm trng ca tôi bun không th t và cũng không biết th l cùng ai v́ s ḿnh s đem cái phin bun ca ḿnh lay cho người khác k c người chung chăn chung gi vi ḿnh. Cho nên tôi mi viết ra trên t giy hoc trên mng lưới như vậy nè. Ch có cách này th́ tôi không trc tiếp vi ai c cho nên tôi mnh dn t bài. Có th ch có mt tí xíu phin bun đến các độc giả mà thôi mong các anh ch em độc giả thông cm cho.


      Ch cn ngn gn vài li như tôi đă viế trên đây, th́ tôi cũng cm thy trong ḷng có phn nào nguôi ngoai và có thêm ngh lc đ chống đỡ vi cuc đi đy phong ba băo t này. C̣n đau xót ra sao, nh nhung như thế nào khi người M kính yêu ca ḿnh va b ra đi, tôi nghĩ cũng không cn viết chi cho nhiu, th́ tt c mi người cũng đă hiu mt cách sâu sắc và cũng không có bút mc nào din t cho hết được cái đn đau đó c. Và tôi tin rng thiên h trên trái đt này đu hiu mt cách rt rơ ràng không c̣n phi k l cho nhiu phi không các anh ch em.


      Trước khi tôi b du chm đ kết thúc bài văn nho nh này, thành tht cơn tất c các anh ch em đă nghe tôi k l đôi li.

 
N
m tay M phút chia ly
Ḷng con nh
ư vỡ tan tành khp nơi
D
t hơi Mẹ bước ra đi
Tim con đau qu
y muôn ngàn nhát dao
 

 

 

 

q Lư Hổ  q
 (Hoài Vọng)
 

 

 

Thơ và Truyện của Lư Hổ                 |                 www.ninh-hoa.com