Những Bi Viết Khc:

Bnh Tro 

ĐS Thềm Văn: Hạ Cuối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pht Giy Chạnh Lng
Kỳ 1   
|    Kỳ 2   

Sng Dinh Trn Bờ

 Xm Bnh

 Cha Ct Lm Chay

 

 


Bt hiệu: Minh Tr

Cựu học sinh trung học Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
   Nin Kha 1968-1975.
   Người Xm Rượu, hiện sinh sống tại Ninh Ha..

 

Tiếng Ht Minh Tr:

Xm Đm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Về

Hoa Cc Dại  

Đồng Dao  

Thng Bảy Mưa