Trang Thơ v Truyện của Lương Lệ Bch San                |                 www.ninh-hoa.com

 Lương L BCH SAN

   Người Xm Rượu
 
Cựu học sinh trường Trung  Học Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, 
N
in kha 1962-1969


 
Hiện cư ngụ tại Nha Trang, Khnh Ha,
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 
 


Tranh vẽ: Phi-rm

***

 ĐỢI ANH

 

 Em mất anh ! Em giận ng Trời .

 Hận đời bạc bẽo , trắng như vi .

 Đang tm chia cắt , tnh hai kẻ .

 Thề ước cng nhau - sống trọn đời .

 *

 Em đợi anh về , anh ở đu ?

 C nghe em hỏi , dạ em sầu .

 C cn nhớ đến cu thề hẹn .

 Hai đứa cng nhau - sống bạc đầu .

 *

 Em vẫn đợi anh , đợi mỏi mn .

 Đợi người cng hẹn biển , thề non .

 Đang tm ngoảnh mặt , đu đnh đoạn .

 No để em chờ , dạ ho hon .

 *

 Đu lẽ , hai mnh hết nợ duyn .

 Anh về bn ấy chốn bnh yn

 Bỏ lại nơi đy - đầy gnh nặng .

 Nặng những ưu tư - lẫn lụy phiền .

 

 

 

 

 

Lương Lệ Bch San

 ( Buổi chiều đợi anh )

1/06/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

       

 

Trang Thơ v Truyện của Lương Lệ Bch San              |                 www.ninh-hoa.com