trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch
 

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


 

  

www.ninh-hoa.com

 

 


15/09/2009


THÔNG TIN QUAN TRỌNG
CH
O NGƯỜI DI DÂN VÀ TỴ NẠN

Phan Đức Thông

 

 

 

 

 

Chúng tôi vừa nhận được một số tin tức và thông báo quan trọng, liên quan đến t́nh trạng cùng quyền lợi di trú của người Tỵ Nạn cũng như Thường Trú Nhân. Xin lần lượt chuyển đến quư vị sau đây:

1. Người Tỵ Nạn (Refugee) phải điều chỉnh t́nh trạng di trú sau một năm:

Văn Pḥng Định Cư Tỵ Nạn (Office of Refugee Resettlement) trực thuộc Bộ Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ (US Depatment of Health and Human Services) vừa ra một thông báo có tính cách nhắc nhở những người đến định cư tại Hoa Kỳ qua diện Tỵ Nạn (Refugee) rằng: Chiếu theo điều khoản 209 của đạo luật di trú (INA) th́ sau một (1) năm kể từ ngày được nhận vào Hoa Kỳ tất cả mọi người đều phải điều chỉnh t́nh trạng di trú bằng cách nộp mẫu đơn I-485 để xin trở thành Thường Trú Nhân.

Những ai không thực hiện điều này có thể bị xem là vi phạm luật di trú và trong trường hợp rủi ro có thể bị phạt hoặc trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Xin lưu ư là người tỵ nạn sẽ không phải đóng lệ phí cho Sở Di Trú khi nộp đơn I-485. Đồng thời những đ̣i hỏi trên không áp dụng đối với các trường hợp xin Tỵ Nạn Chính Trị (Political Asylum).

2. Thủ tục xin xuất ngoại:

Tất cả những người đến Hoa Kỳ qua diện Tỵ Nạn (Refugee) hay Tỵ Nạn Chính Trị (Asylee) cùng các thành viên trong gia đ́nh, nếu muốn xuất ngoại th́ đều phải làm đơn xin các hồ sơ du lịch trước khi rời khỏi nước Mỹ:

Nếu chưa là Thường Trú Nhân th́ đương đơn phải xin chứng từ “Refugee Travel Document”. C̣n đă có Thẻ Xanh rồi th́ phải nộp đơn xin “Re-entry Permit”. Tuy nhiên nếu chỉ xuầt ngoại dưới một (1) năm th́ Thường Trú Nhân có thể dùng Thẻ Xanh (I-551) để tái nhập cảnh Hoa Kỳ.

Xin lưu ư: Những người thuộc diện Tỵ Nạn Chính Trị (Asylee) dù đă trở thành Thường Trú Nhân cũng cần phải duyệt kỹ khuyến cáo của Sở Di Trú Hoa Kỳ trong trang 2 của phần hướng dẫn mẫu đơn I-131 liên quan đến vấn đề “trở lại quốc gia nơi ḿnh đă khai là bị ngược đăi”. Điều khoản này không áp dụng cho người Tỵ Nạn (Refugee).

 

 

 

 

Nam Lc

(213) 251-3460