trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch
 

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


 

  

 

 

www.ninh-hoa.com

 

THI NHẬP TỊCH CÔNG DÂN HOA K
CÓ CHIỀU HƯỚNG THAY ĐỔI
Viết theo Nhật báo The Arizona Daily Star 

Thường trú nhân đang sinh sống tại Hoa Kỳ muốn trở thành công dân Mỹ không c̣n trải qua những câu hỏi trắc nghiệm thông thường như lá quốc kỳ Mỹ có bao nhiêu màu mà nay họ sẽ phải trả lời những câu hỏi trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Hiến Pháp Hoa Kỳ (The Bill of Rights of the US Constitution).

Thành phố Tucson, tiểu bang Arizona là một trong mười thành phố chọn làm thí điểm cho chương tŕnh mới thi nhập tịch công dân Hoa Kỳ bắt đầu từ mùa đông này.

Theo ông Chris Bentley, người phát ngôn của Sở Nhập Tịch và Di Trú cho biết điều cốt yếu là muốn người thi nhập tịch công dân Mỹ cần phải thông hiểu nền dân chủ Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng là một công dân cũng nên hiểu rơ về quyền lợi và trách nhiệm của ḿnh.

Những văn pḥng di trú có thể cho áp dụng chương tŕnh thi thí điểm này dựa trên tinh thần tự nguyện ở tại một vài thành phố và kế hoạch này sẽ được áp dụng trên toàn lănh thổ Hoa Kỳ vào năm 2008.

Ngoài ra, ông Bentley cũng bác bỏ những lời chỉ trích của những người tranh đấu quyền lợi cho những người di dân lập luận rằng việc thi nhập tịch mới này là hàng rào cản cho những người nào muốn trở thành công dân Hoa kỳ. Ông ta nói " đây là cơ hội để người mới nhập tịch học hỏi thêm" và ông ta cũng lưu ư rằng thí sinh thi nhập tịch sẽ phải trả lời đúng 6 câu hỏi trong 10 câu lấy tùy tiện từ 100 câu hỏi căn bản. Ông Bentley c̣n cho rằng việc thi nhập tịch mới này mang nhiều ư nghĩa v́ trước đây người ta chỉ chú trọng về lịch sử Hoa Kỳ nhưng lần này chú trọng phần lớn vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và ư nghĩa của nền dân chủ.

Thêm vào đó, ông John Keeley làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Di Trú có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn bảo rằng đáng lẽ kế hoạch thi nhập tịch mới này đă được áp dụng từ lâu rồi.

Theo nhận định của ông Greg Hart, Khoa Truởng Đại Học Cộng Đồng Pima dành cho người lớn tuổi cho rằng kế hoạch thi nhập tịch mới này sẽ là một thách đố đối với các vị cao niên và cho cả những ai không thông thạo Anh ngữ.

Theo Sở Nhập Tịch và Di Trú cho biết hằng năm có chừng 700,000 người trở thành công dân Hoa Kỳ. Trước khi nộp đơn thi nhập tịch, người di dân phải sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ ít nhất năm năm và ba năm dành cho những di dân nào đă kết hôn với một công dân Hoa Kỳ.

Sau đây là những thành phố thí điểm đầu tiên áp dụng chương tŕnh thi nhập tịch mới:

Miami tiểu bang Florida;
Albany tiểu bang New York;
Boston tiểu bang Massachusetts;
Charleston tiểu bang South Carolina;
Denver tiểu bang Colorado;
Kansas City tiểu bang Missouri;
Yakima tiểu bang Washington;
El Paso và San Antonio tiểu bang Texas.

 

 

Phan Đức Thông
11/16/06