trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


 

  

 

 

www.ninh-hoa.com

 

LUẬT DI T MỚI
NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ XANH PHẢI ĐƯỢC LẤY DẤU TAY
KHI TRỞ LẠI HOA KỲ

(
Viết theo Nữu Ước Thời Báo)
 

Hôm Thứ Năm, ngày 27 tháng Bảy năm 2006, Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết vào khoảng 12 triệu người có thẻ xanh sẽ ảnh hưởng luật di trú mới này khi họ ở nước ngoài trở về lại Hoa Kỳ.

Những thường trú nhân này sẽ được lăn tay tại phi trường, hải cảng hay những trạm kiểm soát biên giới Gia Nă Đại và Mễ Tây Cơ. Luật di trú mới này sẽ không áp dụng cho công dân Gia Nă Đại nếu họ là những khách du lịch và người Mễ Tây Cơ nếu họ có giấy phép qua Hoa Kỳ làm việc (government-issued border crossing card) rồi trở về lại Mễ Tây Cơ. Tuy nhiên, luật di trú mới cũng có thể áp dụng cho những công dân Gia Nă Đại ra vào làm việc tại Hoa Kỳ.

Thật ra, luật di trú mới này nằm trong Chương Tŕnh Viếng Thăm Hoa Kỳ (US-VISIT Program) áp dụng từ tháng Giêng năm 2004 và có chừng 61 triệu người đă được chụp h́nh và lăn tay khi họ trở lại Hoa Kỳ với mục đích để xem thông hành của họ c̣n hiệu lực hay không và đồng thời kiểm soát lư lịch tội phạm hay hành vi khủng bố của họ nếu có.

Bà Anna Hinken, phát ngôn viên của chương tŕnh cho biết luật di trú mới này sẽ được áp dụng cho những thường trú nhân v́ Bộ Nội An Hoa Kỳ muốn kiểm soát thẻ xanh của họ thật hay giả hay bị người khác ăn cắp để giả dạng vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và bà ta cũng cho biết thêm rằng luật mới này sẽ giúp mọi người cảm thấy an toàn hơn bởi v́ không ai dám ăn cắp thẻ xanh của người khác làm của ḿnh.

Cuối cùng, Bà Ann Hinken cũng cho biết rằng luật di trú này có nhiều bước kế tiếp phải được hoàn thiện trước khi luật này có hiệâu lựïc vào ngày 27 hay 28 tháng Tám năm 2006.

Ngoài ra, cũng trong mấy tháng gần đây có tin đồn rằng bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2006 những người có thẻ xanh khi rời khỏi hay trở lại Hoa Kỳ bắt buộc phải tŕnh Giấy Phép Trở Lại (Re-Entry Permit) tại các phi trường hay hải cảng và bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2007 áp dụng cho những thường trú nhân tại các trạm kiểm soát dọc theo biên giới. Theo chúng tôi được biết nguồn tin này chưa có cơ sở phối kiểm thực hư thế nào nên chúng tôi không dám khuyên quí vị có nên xin Re-Entry Permit hay không. Việc xin hay không xin Re-Entry Permit là tùy ư của quí vị.

Chúng tôi sẽ cẩn thận theo dơi Chương Tŕnh Viếng Thăm Hoa Kỳ (US-VISIT Program) và tin xin Giấy Phép Trở Lại (Re-Entry Permit) áp dụng cho những thường trú nhân để kịp thời thông báo cho quí vị.

 

Phan Đức Thông