Hoàng Hôn Ơi, Dừng Lại!

Dạy Chữ Từ Những Câu Hát Thuộc Ḷng

Tôi Đi Học

Cuộc Hôn Nhân Không... Cân Sức

Mênh Mông Biển

Người Pha Lê

 

 Vài ḍng cá nhân

 LỮ KIẾN ĐỒNG

Bút danh: Lữ Kiến Đồng (khi viết truyện ngắn); Sĩ Thu (khi làm thơ); Lũ Kiến (chuyện châm biếm hay thơ châm)

Sinh năm 1968

Tŕnh độ: Đại học (Kỹ sư điện kỹ thuật)

  Viết văn (truyện ngắn và chuyện châm biếm), làm thơ (cớ cả thơ châm)

Đă có truyện ngắn và thơ đăng trên Văn nghệ và một số báo và tạp chí khác.

Nơi đang sống: Ḥn Khói, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm Dâu Xa

Người Mẫu...MẸ

Ra Vào - Vào Ra

Màu T́nh Yêu

Nói Với Quả