Nh Thơ Nguyễn Phan Thịnh Về Ci Bnh An

 Vũng Lầy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mắt Em Chỗ Giữ Tnh Nhau

Tiếng Cầu Kinh Đm

Em Đi 

Mn Chn Cy Cỏ 

Bng Trn Sng 

Dưới Chn Hạt Ct
Linh Hồn

Ct Bầm

Pha Sau Nỗi Buồn

Vng Quanh Duyn Nợ 

Em Đau Trong Mảnh Vỡ Tim Anh 

Ca Dao Em 

Chỗ Nhớ. Lu Mờ 

 


  Tn thật:  L Văn Qun

cựu học sinh trường Trung Học Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha: 1959 -1963.  Lm thơ, viết lch từ ngy cn đi học. Trước năm 75,  c thơ  đăng trong bo  Văn, Phổ Thng,
Tiền Phong Qun ội v  Văn Học.   Qua Mỹ, ở CA lm tạp ch  PHƯƠNG NG  văn học nghệ thuật đầu tin, đ c nhiều bi đăng trn nhiều bo ở hải ngoại. Tc phẩm đ xuất bản:

Một Dng Sng, thơ 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Cht Tnh Như Số Phận

Khu Phố Cũ 

Tc Gi Trn Bn Cuối Năm

Điệu Blues Buồn 

Thng Bảy

Ging Sng Xa Ti

Gi Ngang Sợi Tc

Dấu Mn Dng Lệ Nhỏ

Chợt Bắt Giữa Giấc Mơ

Chốn Nhớ Lu Mờ

 Chạm Thấy Em

Ca Dao Em

Bn Dng Sng An Lo

Sau Lời Em Một Chỗ An
Bnh

Trả Vay

Thấy Em Trong Lời Kinh

Xin Mặt Trời Ngủ Yn

Chiều Qua Nu Bng Mặt Trời

ể Buồn

Lng au

Sợi Tc Su Cột Buổi

Người Da Vng Tội Nghiệp

Hoa Bưởi