Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Ư Lời Trọn Đôi

  ***

Sao đi t́m kẻ quên lời.
V́ lời không trọn ư người nói ra.
Cái hay thầm ở trong ta.
Gợi lên tâm ư diển ra thành lời.
Muốn cho hiểu rơ ư đời.
Th́ nên ngồi lại bàn lời cho thông.
Những điều ta đă ước mong.
Quyết tâm bằng được ḥa thân với đời.

 

Chẳng qua cũng bởi tại lời.

Không sao nói được cạn lời ư trao.

Ta đây ấm ức thao thao.

V́ lời không trọn ư sao vẹn toàn.

Ư ta ta muốn nhà c̣n.

C̣n nhà c̣n nước mới c̣n  mai sau.

Trải qua trăm cuộc bể dâu.

Sao ta vẩn cứ đâu đâu một bờ.

 

Trách lời sao cứ hững hờ.

Mà không ngồi lại tầm trong ư đời.

Đời kia đă sẳn có lời.

Như bao thế sự chẳng chờ mai sau.

Ta về ta tắm ao sâu.

Dù thâm dù cạn ao nhà ta quen.

Ta đây vẩn thích người khen.

Người trong một nước lời khen thật thà.

 

Ta đây vốn có mái nhà.

Xây trên đất mẹ chính là nhà ta.

Nhà ta ta cất bởi ta.

Sức ta ta dựng căn nhà ta yêu.

Biết ḷng sức chỉ bấy nhiêu.

Ra công tô đắp sớm chiều mai sau.

Công ta tuy có dài lâu.

Nhưng nhà ta dựng vẩn châu toàn nhiều.

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 11-11-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com