Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Vấn Đáp

  ***
 

 Em muốn nghe từ lời anh nói.
 Có thật ḷng một mực yêu em.
 Cho em biết những câu chân thật.
 Để ḷng em vơi bớt lo âu.
 Nôm na ba chữ em đă hiểu.
 Sao cứ nằng anh phải nói ra.
 Nói không khó nhưng mà khó nói.
 V́ nói ra không trọn nghĩa" t́nh".
 T́nh của anh hiến trọn cho em.
 Cho hôm nay lẫn cả sau này.
 Không chỉ thế, c̣n xa hơn nữa.
 Cuộc đời này anh chỉ yêu em.

 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Tháng 05 năm 2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com