Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 

Trăm Năm Sau

Vua DUY TÂN Bị Đày


Liên Khôi Chương

 

  

 

 PHẦN 3:

 

 

Ngô-đình-Diệm là nhân tuyển trong lời sấm  "Lục thất nguyệt gian" Ông đã được Bảo-Đại mời trách nhiệm Thủ tướng năm 1950 và lần nhì năm1954. Trưng cầu dân ý năm 1955  Ngô-đình-Diệm vẫn là Thủ Tướng/QGVN, mãi đến tháng 5/1956 bầu QHLH mới công nhận Ngô-đình-Diệm là Tổng Thống VNCH, ngày 26/10/1956 ông Diệm mới chính thức là TT/VNCH.

 

Xét ra Ông Diệm được danh 6 năm (1950-1956) là " Thủ tướng", từ năm 1956-1963 là 7 năm Tổng Thống/VNCH, như thế Ngô-đình-Diệm tròn 13 năm lãnh đạo quốc dân Việt-Nam, là người có lập trường muốn Việt-Nam hoàn toàn Độc Lập .

 

Ông không đồng ý Mỹ đưa quân vào MNVN, cũng như không chấp nhận chính sách của  Pháp tại VN, Ngô-đình-Diệm không chống Mỹ và Pháp như vua Duy-Tân không chống Pháp mà chỉ có yêu sách với Pháp, ông Diệm cũng không chống TQ mà chỉ cảnh giác mưu đồ xâm lược TQ (Chính Đề VN/Ngô-đình-Nhu), ông Diệm là mẩu người có tinh thần dân tộc tôn trọng Tự Do, quyết lòng bảo vệ Độc Lập cho Việt-Nam.

 

Ông là người thanh liêm trong sạch, chính quyền VNCH không tham nhũng hối lộ, bằng chứng khi Ông bị nhóm loạn tướng đảo chánh theo lệnh của Mỹ, tại Phủ Tổng thống chỉ có 6 trăm ngàn đồng/VNCH, số tiền này Dương-văn-Minh lấy bỏ vào túi riêng của Minh, chứng tỏ tiền này là tiền tư gia của Ông Diệm.

 

Tương lai Việt-Nam sẽ có người như Ngô-đình-Diệm để lãnh đạo quốc dân.

 

 Kể từ lúc Việt-Minh cướp chính quyền năm  1945, thời sự Việt-Nam thăng trầm theo thời gian :"Cữu cữu càn khôn. Canh niên tàn phá. Tuất hợi phục sinh. Nói lên: "VN phải qua 9 năm có số cộng lại là 9 điểm, cùng những  năm "Canh" khốn khổ tàn phá, rồi  bước qua năm Tuất Hợi Việt Nam mới bắt đầu có cơ hội phục sinh.

 

 Những năm "Canh tàn phá " là kế hoạch Thành-Đô nhầm thống trị dân tộc VN trong ý đồ TQ xâm chiếm lãnh thổ sau này : 

 

- Canh ngọ 1990 đến Canh thìn 2000 VN là quốc gia tự trị.

- Canh thìn 2000 đến Canh dần 2010 Việt-Nam bán tự trị.

- Canh dần 2010 đến Canh tý 2020 VN là tỉnh tự trị Âu-Lạc/TQ.

 

 Kế hoạch 30 năm (1990-1020) khống chế VN, cho thấy từ năm 2011 VN thật sự đã là tỉnh Âu-Lạc/TQ. Trong hình thức xâm lược không chính thức này tháng 4/2013 việt gian tỵ nạn thiếu tướng Hà-thanh-Châu, chính ủy tổng cục công nghiệp/QP rò rĩ:Thỏa hiệp Thành-Đô bắt đầu năm Canh tý 2020 đến Canh dần 2050, đây là cách tuyên truyền theo nghị quyết 36 VC nhầm để ĐCS/TQ có thêm 30 năm xâm lược. Mật ước Thành-Đô sẽ kết thúc vào năm 2020, vì là văn kiện ký kết giữa ĐCS/TQ va ĐCS/VN, tự nó chấm dứt 10 năm (2010-2020) TQ bá quyền trên biển Đông. Năm 2021 là năm CSĐD thành lập được 91 năm (13x7) cũng là năm quyết định tình hình Việt-Nam sau hơn trăm năm vua Duy-Tân bị đày, bởi ảnh hưởng của thế lực Việt-Minh dưới lá cờ vàng "quẻ khôn, Việt-Nam phải thống nhất trong thế  "Kỳ phan thay đổi cuộc trần" qua tổng tuyển cử tự do như tháng 5/1956 tại MNVN. Toàn dân Việt-Nam sẽ bầu Quốc Hội Lập Hiến để chọn ba lá cờ:cờ đỏ sao vàng, cờ vàng "quẻ khôn" vua Duy-Tân và cờ vàng ba sọc đỏ rồi quyết định chính thể nước Việt-Nam, thời gian c̣n ở trong tương lại nên cần đến dữ kiện qúa khứ để chứng minh.

 

 Nhìn lại lịch sử chúng ta nhận thấy chính biến VN có liên quan đến "Cữu cữu càn khôn" qua thời gian như sau:

 

-Tháng 8/1945 VM cướp chánh quyền. Trước đ́ó 4 tháng tại Âu châu quân Đức đầu hàng Đồng Minh Mỹ, vua Duy Tân được đón về Paris đã phát biểu:"Pháp hứa để VN thống nhất trong Liên Hiệp Pháp, tình nghĩa huỳnh đệ đồng bào được gắn chặc dù ở bất cứ thể chế nào: Tự do Cộng sản hay Bảo hoàng.. . ". Ngày 15/8/1945 Nhật đầu hàng Đồng Minh, ngày 19/8 Việt-Minh tiến chiếm cung đình Huế dưới lá cờ vàng "qủe khôn" cho nên Triều đình Huế không chống cự, ngày 25/8 Việt-Minh ép Bảo-Đại thoái vị, ngày 2/9 để chuẩn bị ra mắt VM, trong lúc Hồ-chí-Mnh đọc diển văn tuyên bố Việt-Nam Độc Lập và Tự Do thì cả Quảng trường Ba-Đình "cờ đỏ sao vàng" tung bay khắp nơi. Đây là thủ đoạn cướp chính quyền của ĐCS/VN, việc  làm này cho thấy có sự chỉ đạo bên trong, ngày 26/12/1945 vua Duy Tân bị tai nạn máy bay. Tháng 3/1946 Bảo-Đại rời khỏi VN, cuối tháng 12/1946 Pháp hoàn thành tái chiếm Đông-Dương lần hai. Sau 4 năm kể từ VM cướp chính quyên, năm 1949 Pháp trao trả độc lập cho VN, Bảo-Đại làm Hoàng đế Quốc Gia Việt Nam.

 

-Đầu năm 1954 trận Điện-biên-Phủ bắt đầu, ngày 7/5/1954 quân Pháp đầu hàng VM. Tháng 6/1954 Ngô-đình-Diệm được Hoàng đế Bảo-Đại mời về làm Thủ tướng QGVN, Hiệp định Genève ngày 20/7/1954 Việt-Nam chia đôi lấy vĩ tuyến 17 làm ranh. Từ tháng 2 đến tháng 5/1955 có 2 lần đảo chánh lật đổ Thủ tướng Ngô-đình-Diếm. Ngày 11/11/1960 nhóm nhân sĩ thân Pháp đảo chánh Tổng Thống Ngô-đình-Diệm bất thành.

 

-Năm 1963 Hoa-Kỳ tổ chức đảo chánh do các tướng lănh thân Pháp lãnh đạo, giết anh em Tổng Thống Diệm lập lên Đệ II/VNCH. Từ đây MNVN có nhiều chuyển biến:

Năm  1964 Tướng Nguyễn-Khánh phong tướng cho nhiều SQ thân Pháp, sau đó Phan-khắc-Sửu phong Đại tướng cho Nguyễn-Khánh. Năm 1968 MTGP/MNVN tổng tấn công các thành phố trong tết mậu thân, trong tình trạng quân nhân thành phố được xã trại 50% theo ý kiến Tổng thống Thiệu, ngày tết là lúc TT Thiệu đang ủy lạo chiến sĩ ở Cần-Thơ, một thành phố rất yên tĩnh trong khi Sai-Gòn và Huế bị tấn công nặng bởi VC. Năm 1972, CSBV đưa quân qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm thành Quảng-Trị, cho thấy kế hoạch Hà-Nội trùng hợp 2 lần 4 năm (1964-1968-1972). Trong năm 1967 số tử vong QĐ/Mỹ trên 27.000 người, con số gấp đôi so với những năm trước đó, QĐ/Mỹ đã hy sinh trên 40.000 quân.

 

Năm 1968 Tướng Đổ-cao-Trí triệu hồi về giữ chức TLQK-III. Năm 1970 quân Mỹ tiến quân vào Campuchia sau đó trao lại cho QĐ-III đảm trách, Cục-R/VC bị bao vây, TT Thiệu đổi Tướng Trí trách nhiệm TL/QĐ-IV, tháng 10/1970 Tướng Trí được đưa sang Paris/Pháp dưỡng bịnh 18 tháng, chưa được 3 tháng, đầu tháng 1/1971 được trở về Việt-Nam.

 

 Ngày 8/2/1971 TT Thiệu ra lệnh HQ/LS-719 tiến quân qua Hạ Lào, trước khi hành quân TT Thiệu có lệnh "khi có trên 3.000 quân tử trận thì rút quân" (TT Thiệu trả lời phỏng vấn ký gỉa Đức báo Spiegel năm 1979).

 

Ngày 23/2/1971 Tướng Trí tử nạn máy bay trực thăng, ngày 8/3/1971 VC tấn công và bao vây TĐ-9 Thiết kỵ tại Snoul/Campuchia, ngày 25/3/1971 HQ/LS-719 chấm dứt (điều này cho thấy QĐ/VNCH rút quân trước ngày 8/3 và ra khỏi Hạ Lào ngày 25/3/1971), rút  7.000 quân bị trở ngại lớn là thương binh không được tải thương cứu cấp kịp thời về hậu cứ mà bị chết trên đất Lào, bởi TL chiến trường không yêu cầu trực thăng Hoa Kỳ trợ giúp, dù QĐ/Mỹ không tham gia cuộc chiến nhưng Mỹ thỏa thuận cho trực thăng vào Hạ Lào tải thương, nhưng Thiệu vẫn tỏ ra độc lập trong khi trả lời ký gỉa báo Spiegel: "Đây là cuộc chiến của QĐ/VNCH, Hoa Kỳ không can dự, vậy đâu cần thông báo Mỹ".

 

-Đầu năm 1972 cuộc biểu tình của cha Thanh nêu đích danh TT Thiệu là trùm buôn bạch phiến. Vụ điệp viên Thái-khắc-Chiên vào Mật khu Lê-hồng-Phong bị giết ngoài khơi biển Phan Rang. Hoa Kỳ tiến hành Việt Nam hóa chiến tranh, tình thế hoang mang, các nước Đồng Minh với Mỹ rút về nước và VC đánh chiếm thành Quảng Trị. Trong dịp lễ Giáng sinh Mỹ dội bom Hà Nội và Hải Pḥng áp lực VNDCCH ra lệnh con bài tẩy (VC nằm vùng) phải kư Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, hiệp định này chận đứng bọn sĩ quan thân Pháp không thể tiếp viện vũ khí cho VC như vụ "c̣i hụ Long An", chấm dứt thế lực thân Pháp ròng rã 10 năm (1973-1963) tiếp tế súng đạn cho MTGPMN phá hoại VNCH. Thế lực VC nằm vùng trong chính quyền tiếp tục khuynh đảo chính trường MNVN:Ngày 19/1/1974 mất quần đảo Hoàng Sa cho TQ, cuối tháng 12/1974 mất Phước Long cho VC. Ngày 10/3/1975 mất Ban-mê-Thuột, cuối tháng 3/1975 mất luôn cả Vùng I. Ngày 5/4/1975 phế Bộ trưởng Quốc Phòng Cao-văn-Viên thay Nghị viên Trần-văn-Đôn làm náo động toàn quân và nhân dân VNVH. Ngày 7/4/1975 Tướng Tường thay toàn bộ nhân sự văn phòng Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu bằng quân nhân từ QK. II mới về. Ngày 8/4/1975 Tướng Hiếu cầm súng bất cẩn tự bắn vào đầu, Tướng Hiếu chết QĐCS tấn công mạnh vào Biên-Hòa nhưng bị tổn thất nặng trong những ngày 17-18-19/4/1975. Ngày 21/4/1975 TT Thiệu từ chức, MNVN rối loạn, VC được thế tiến chiếm Vùng III, ngày 25/4/1975 tt Thiệu rời VN đến Đài-Loan. Ngày 30/4/1975 "tt một ngày Dương-văn-Minh" kêu gọi QĐ/VNCH buông súng đầu hàng MTGP/MNVN, đánh dấu 10 năm (từ ngày 8/3/1965 đến ngày 30/4/1975) QĐ/Mỹ và thế lực Thiệu-Kỳ hoàn toàn thất bại tại MNVN. Chính biến cuối cùng trong giai đoạn này là năm 1979 QĐ/TQ tấn công 3 tỉnh gần biên giới Việt-Trung.

 

-Năm 1981 Lê Duẩn chỉnh lư thanh trừng phe cánh Trường Chinh thân TQ bắt trọn SQKQ và SQ tại quân trường huấn luyện quân đội (Trường Chinh bị bắt v́ mang súng trong ḿnh khi dự sinh nhật vợ cả Lê Duẩn), đây là hành động tự phát trong nội tình ĐCS/VN, phe thân Nga chấp quyền lãnh đạo ĐCS/VN. Năm 1989 CS/Đông Âu tan rã, LBXV thất thế mà thay đổi thể chế. Qua giai đoạn này chùng ta thấy được trong chính quyền CS/VN không có phe cánh thân Nga mà chỉ có phe thân TQ và phe thân Pháp trong lớp thân Nga.

 

-Năm Canh ngọ 1990:  Tình thế bất ổn cho CS/QT, ĐCS/VN cùng ĐCS/TQ cam kểt hòa thân qua Mật ước Thành-Đô/Tứ-Xuyên. Bên VN TBT Nguyễn-văn-Linh, lãnh đạo nhà nước, Đổ Mười và Phăm-văn-Đồng làm cố vấn. Bên TQ có Giang-trạch-Dân và Lý-Bằng, chi tiết nhầm giải quyết cuộc chiến năm 1979, phân ranh biên giới giữa Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch-long-Vĩ và Thác Bản Dốc thuộc về TQ.

 

Tại VN tình thế chính trị trong năm 1998 (tổng số 27 kể như 9 điểm) Phạm-văn-Đồng xử tử hình đại tá Nguyễn-hữu-Giộc tự Mười Vân, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai do đơn kiện bà Kim Anh Cyrmos từ Mỹ gởi về tố cáo "Giộc là trùm tổ chức vượt biên tại MN", Kim-Anh là người t́nh dược sĩ Nguyễn-cao-Thăng, nhưng là tình nhân đầu tiên của tt Thiệu khi ông là thiếu úy đóng tại Song Cầu/Phú Yên,. Trước kia tt Thiệu thường đến vũ trường Cyrmos tại Vũng Tàu gặp Kim Anh đi cùng với Quang và Nhã, thời gian sau Kim Anh sinh được một trai, chuyện này cho thấy giữa Thiệu-Cyrmos ai là đàn em Phạm-văn-Đồng, giữa Đồng và Cyrmos ai là CIA/Mỹ ?

 

-Năm 1999 (là 9 điểm) Lê-khả-Phiêu được TQ mời đến Trùng-Khánh bàn thảo thêm về Hội nghi Thành Đô năm 1990, được TQ cho biết Ông có đứa con rơi với người đẹp TQ, khởi điểm liên quan đến năm Canh thìn 2000:  Nông-đức-Mạnh đến Thành Đô hoàn thành kế hoạch Thành-Đô, VN là tỉnh Âu-Lạc/TQ, TQ đồng ý xóa trừ hai tỷ Mỹ kim chiến phí đã giúp CSVN trong chiến tranh đánh Pháp đánh Mỹ.

 

 Từ năm 1998-1999 "cữu cữu càn khôn"  chuyển cách rõ ràng hơn, cứ theo 2 năm liên tục như Ngọ-Mùi, Thân-Dậu, Tuất-Hợi.

 

-Năm 2007 Chính Quyền VN đàn áp nhóm 8406. Năm 2008 đoàn rước cờ Thế vận hội  trương cờ TQ khi đến Saigon, cho thấy TQ xem VN không khác gì HongKong, vã lại phe thân Nga hoàn toàn thất bại khi Nga hoàn trả Vịnh Cam Ranh cho VN sau 25 năm (1978-2003) thuê mướn. Năm 2011 ba chiến hạm TQ vào cảng Sai-Gon tự do mà không cần thông báo trước, ba ngày sau trước sự  ngỡ ngàng của nhân dân mà chỉ có chính quyền TQ lên tiếng "đây là chuyến viến thăm hữu nghị chưa kịp thông báo", tiếp theo  trong 20. 000 ngôi mộ ở nghĩa trang người Hoa tại Bình Dương, người giữ mộ cho biết không người Việt nào có thể vào được. Ngoài ra Nguyễn-tấn-Dũng giao trọn Tây Nguyên cho TQ độc quyền khai thác bauxit nhôm, tự nhiên trở thành vùng tự trị của 20.000 công nhân TQ.

 

 Năm 2011 VN đã là tỉnh Âu-Lạc/TQ, trong cảnh vong quốc không rõ ràng nay, sấm Trạng Trình có ghi: "Trực đáo dương đầu mã vĩ. Phân phân tùng bách khởi. Nhiên nhiên xuất đông chinh" có nghĩa:"cho đến năm Giáp Ngọ 2014 quần chúng tự phát tiến ra biển ĐNA".

 

Trong sự cố "TQ đưa giàn khoan HD-981 đến gần đảo Tri-Tôn VN", ngư thuyền VN không ngại tầu TQ tấn công, dù bị đánh chìm nhưng vẩn hiên ngang ra khơi. TQ đổ vạ ngư thuyển VN tấn công tầu chiế́n TQ trên ngàn lần mà chính quyền VN không hề lên tiếng, chỉ có Hoa kỳ thông báo giàn khoan HD-981 phải rút khỏi vùng đang neo đậu, nếu không Mỹ sẽ đưa sự vụ ra HĐBA/LHQ, lời tuyên bố này của Hoa-Kỳ do bởi nghị quyết 241 QH/Mỹ:Hoa Kỳ được quyền công bố đầy đủ hình ảnh "chiến hạm TQ tấn công ngư thuyền VN", do đó giàn khoan HD-981 di chuyển vào vịnh Bắc Việt neo đậu bên lãnh hải TQ gần ranh giới lãnh hải giữa TQ-VN, cho thấy TQ đang chuẩn bị chiến tranh, lời sấm trên cho thấy "quốc dân đã sẳn sàng bảo vệ bờ biển. Trên bộ TQ cố tình gây loạn, họ mướn nhóm côn đồ Vũng-Án/Ha-Tỉnh gây chết hai người TQ, đồng thời mang cở đỏ sao vàng gây loạn đập phá các công xưởng Nam Hàn Đài-Loan Nhật-Bản, mục đích để dân Chợ Lớn nổi lên chống chính quyền, nhưng bị chận bởi nhóm nhân dân tự phát áo vàng tận sức ngăn chận, nói lên "Mã đề dương cước anh hùng tận" (v́ chân ngựa và dê chỉ có thể đá ngược) hàm ý trong nội bộ ĐCS/VN có người chống lại CQ. Tình hình năm Ngọ-2014 cho thấy:

 

TQ  muốn Chợ-Lợn thành khu tự trị người Hoa như vùng Đông Ukrain cho người Ukrain nói tiếng Nga. Rõ ràng Việt-Nam đã sẳn sàng trong năm ngọ-mùi.

 

-Năm thân 2016 Tình hình đất nước bị nhiễu nhương thấy rõ:Tháng 5/2016 vụ Formosa  thải độc làm hại môi trường biển VN. Tháng 11/2016 Tập-cận-Bình yêu cầu được nói chuyện tại Quốc Hội VN sau 2 lần chiến hạm Mỹ vào bên trong 12 hải lỳ đảo Subi và đảo Vành-Khăn nhầm cho ND/TQ thấy "VN đã là một tỉnh TQ.

 

 Thế sự đổi thay, dân tình bất khuất, xã hội dân sự bùng phát đấu tranh, dù trong ôn hòa, chính quyền vẩn mạnh tay đàn áp, khiến cho thế giới hành động:Hoa Kỳ xóa bỏ cấm bán vũ khi sát thương, Nga hoàn tất bán tầu ngầm Kilo trước thời hạn, thế lực phục quốc đã âm thầm triển khai nguyên tắc "tôn trọng luật pháp quốc tế và Tự do hàng hải Biển Đông", Ấn Độ ký bán hỏa tiển tầm xa, Nga hợp tác VN thao dượt quân sự hằng năm tại biển Đông, Pháp cam kết cùng Nhật tuần tra biển Đông mổi năm ít nhất 4 lần, Canada tuyên bố sẽ cho tàu ngầm tuần tra xuống biển Đông, và Anh cam kết sẽ cho tàu tuần tra vào tháng 6 hằng năm để bảo đảm  an ninh hàng hải hàng hải biển Đông. Biển Đông trở thành vấn đề chung thế giới. Lời sấm "Thân (2016) dậu (2017) niên lai kiến thái bình" là thực tế chứng minh sự việc sắp đến trong năm Tuất-Hợi với nhiều biến chuyển không ngờ. Sấm rằng:

 

 Kỳ phan thay đổi cuộc trần. Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru. Quân minh dân sự ôn hòa. Heo kia thông thả ngao du đầy đường. Chuột rày gặp cảnh bình an. Trâu kia thông thả nghênh ngang đồn điền. Cọp này làm chúa lâm điền. Quần thần hợp tác miên miên cữu trường.

 

 Cho thấy thời "Tuất Hợi phục sinh" bắt đầu, năm tuất 2018 đến năm dần 2022 Việt-Nam s có người lãnh đạo ôn hòa. Chó mừng gặp chủ, "chó" trong ý Jean-paul-Sartre là "người chống cộng" (Tout anticommuniste est un chien), "chủ" trong ý những quốc gia trong "khối Tự Do" đang tiến hành luật "tự do hàng hải biển Đông", là những quốc gia "anticommuniste", đây là lúc người lãnh đạo cách mạng ra mặt vào năm dần 2022. Họ là những hậu duệ VM trong "thiên viên" còn sống sót sau trận Điện-biên-Phủ, họ vào Hà-Nội sau Hiệp định Genève, họ là bộ đội có công bị chính quyền ngược đãi trong những  vụ cướp đất, họ đang chống CQ/CSVN, họ không là quân dân VNCH, một chế độ bị diệt trong ý đồ riêng tư giữa Mỹ và Pháp, lời sấm trên cho thấy có cuộc xuống đườngở thành phố năm Tuất-hợi 2018-2019 và cuộc xuống đường năm Tư-Sửu 2020-2021 ở nông thôn, sau đó minh quân mới ra mặt lănh đạo cách mạng năm 2022.

 

 Trong bối cảnh lịch sử đa dạng như Việt-Nam, Hoa-Kỳ lật đổ Ngô-đình-Diệm để có một chính quyền tin tưởng tuy vào Mỳ nhầm ngăn chận CSTQ, trong khi Pháp Tổng thống De-Gaulle vẩn kỳ vọng Đông Dương trở về với Pháp trong thế lực Đệ IV/CS để khống chế LBXV và TQ. Pháp kỳ vọng chủ lực CSĐD hợp cùng SQ/VNCH thân Pháp mau đẩy Hoa-Kỳ rời khỏi VN, kết qủa QĐ/Mỹ tử vong tính đến cuối năm 1967 trên 40.000 người, chỉ riêng năm 1967 hơn 27.000 quân Mỹ hy sinh, đưa Mỹ đến quyết định "phải triệt bọn nằm vùng trong chính quyền VNCH".

 

 Ngày 5/8/1968 Đại sứ Nam-Hàn Đổ-cao-Tri gọi về đảm trách TLQĐ-III, Ông xin Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu đang là TL/SĐ-22 BB ở Vùng II về trách nhiệm TL/SĐ5-thiết kỵ. Ngày 7/5/1970, ngày phi thuyền Appolo 13 bị nạn đang bay về địa cầu, QĐ/Mỹ tiến quân vào Campuchia, tiếp theo các đơn vị thiết kỵ SĐ-5 và bộ binh tiến vào đất Miên, bao vây và phong tỏa Cục-R/GPMNVN, đang lúc chuẩn bị kế hoạch dụ địch thì tháng 7/1970 Tướng Trí được lệnh chuyển về làm TL/QK-IV, tháng 10/1970 Ông được TT Thiệu cho đi tịnh dưởng 18 tháng tại Paris/Pháp. Đầu tháng 1/1971 Tổng thống Thiệu ra lệnh hành quân LS-719 tấn công VC tại Hạ Lào gặp nhiều khó khăn, Tướng Trí được về sau 3 tháng tại Paris vào cuối tháng 1/1971, giữa tháng 2/1971 lên làm TL/QĐ III thay Tướng Nguyễn-văn-Minh và thông báo sẽ thay Tướng Hoàng-xuân-Lãm đang là TL/HQLS-719 tại Hạ Lào, sáng ngày 23/2/1971 Tướng Đổ-cao-Trí bị tai nạn máy bay trực thăng đang trong nhiệm vụ thị sát lần cuối chiến trường Tây-Ninh. Tướng Trí và vua Duy-Tân cùng bị tai nạn như nhau?

 

 Trận chiến Campchia và Hạ Lào cho thấy chiến thuật "rút quân bảo toàn lực lượng" sau ngày 13/3/1975 đều tạo lợi thế cho VC, đủ để chứng minh cho các SQ/VNCH nhận rõ "Tổng tư lệnh QĐ/VNCH là địch hay bạn?  Trong chiến trận giải vây TĐ Thiết kỵ khỏi Snoul/Campuchia đang bao vây, một Nguyễn-văn-Hiếu, TL phó QĐ III, phải nhảy dù vào Snoul để chỉ huy giải vây TĐ-9 Thiết kỵ khỏi vòng vây VC, trong khi đó TLQĐ III Nguyễn-văn-Minh định yêu cầu B52- đến giải vây Snoul, hành động can trường Tướng Hiếu như thế nhưng lại bí chết bởi cầm súng bất cẩn tự giết mình trong ngày 5/4/1975, theo lời tướng Tường, TL/SĐ-23 được tướng Nguyễn-hữu-Có, TL/QK-III phái đến thay tất cả nhân sự phục vụ quanh Tướng Hiếu trong buổi sáng hôm đó bằng những quân nhân từ Vùng II mới về, rõ ràng cái chết Tướng Hiếu có sự chỉ đạo từ trung ương, bọn VC nằm vùng là nguyên nhân làm sụp đổ QĐ và Đệ II/VNCH ngày 30/4/1975.

 

 

 

 

XEM PHẦN 4

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
10/2018

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com