Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

T́nh Trong 40 Năm

  ***
 

Đúng thực 40 năm.
Trong t́nh đời lặng câm.
Âm thầm qua ngày tháng.
Mải miết cứ thăng trầm.


Trong cái t́nh khắng khít.
Nỗi nhớ nhiều không ít.
Cố vượt chuyện chông gai.
Hà tất được mấy ai?


Mong cái ngày hợp mặt.
Gợi nhớ chuyện lắt nhắt.
Bốn hai năm rời rạc.

Chuyện quân trường thất lạc.


Trong lần gặp gỡ đầu.
Chẳng đứa nào biết nhau.
Chung nỗi sợ lo âu.

Quân trường thật đớn đau.

 

Trong cảnh trời tăm tối.

Nghe toàn tiếng la lối.

Dồn dập tựa sóng cuồng.

Thi hành không thể chối.

 

Lầm ḿnh như bị lạc.

Nhận cùng chung h́nh phạt.

Trong lối nẻo gian hùng
Bởi đàn anh chững chạc.

 

Qua những ngày nối tiếp.

Cuộc đời quà khủng khiếp.

Ḅ lê trong sân nóng.

Lắm đứa hồn thất thiếp.

 

Không có lời oán than.

Cam đành chịu vai mang.

Qua cái ngày huấn nhục.

Trở thành người chỉnh trang.

 

Nhưng dáng vóc hiên ngang.

Dần dà qua ngày tháng.

Trở thành người chỉ huy.

Luyện hai năm tài cán.

 

Thông luôn nghề sửa máy.

Đúng thật người thủy thủ.

Ḷng tựa như gió mây.

Hai bốn lắm tài thay.

 

Thành đạt mộng hải hồ.

Hiên ngang vượt sóng vồ.

Tàu thuyền tung khắp nẻo.

Ḷng há sợ chi mô.

 

Giang hồ như biển cả.

Sóng gió không thấy lạ.

Khó khăn chẳng sờn ḷng.

Chàng "Thủy thủ Đại ca".

 

 

 

Được-Lời (LKC)
LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 18/08/2013

 

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com