Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

T́nh Đong Đưa

  ***
 

Lăng quên trong một cơi đời.

Có ai c̣n nhớ những ngày xa xưa.

Mỗi khi gặp gỡ ven đường.

Chỉ nh́n thoang thoảng mà ḷng bâng khuâng.

Nhớ nhung chỉ dấu trong ḷng.

Không gian không chỗ để cùng gặp nhau.

Oán chi cái cảnh bể dâu.

Đời chi cứ măi phủ-phàng thế ư ?

Chỉ là t́nh tự đâu đâu.

Có ai hiểu thấu ḿnh đây vẫn sầu.

Mặc ḷng cho kẻ thế gian.

Đừng quên ḿnh đă bẽ bàng bấy lâu.

Buồn chi uất ức hôm nào.

Ôm chi nỗi nhớ vô t́nh năm xưa.

Ư t́nh đă hiểu thấu chưa ?

T́nh trông như đă, ư c̣n đong đưa.....

 

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
(mars-06-2012)

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com