Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

T́nh Bạn

  ***
 

 
 Nhớ lại năm nào ta cùng đến.
 Tại quân trường Hải-quân Nha-Trang.
 Trong ngày đó chúng ta c̣n trẻ.
 Bầu nhiệt huyết xây dựng tương lai.
 Ta cố gắng trong ngày tập luyện.
 Mong quê-hương được sống thanh b́nh.
 Nào có ngờ lại cuộc phân ly.
 Kẻ ở lại người đi viễn xứ.
 
 Nay tin bạn ra đi vĩnh-viễn.
 Nỗi u buồn ruột nát tim sầu.
 T́nh bạn cũ nay c̣n sống măi.
 Bao bạn hiền vẫn nhớ t́nh xưa.
 Của những người trai cùng lư tưởng.
 Mộng hải hồ chung ḷng dựng nước
 Hướng về bạn cầu chúc an lành.
 Trong ḷng mẹ Việt-Nam yêu dấu.

 

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG

 Ngày 04-08-2012
 Mong bạn Trương-ngọc-Minh an lành
 cùng quê-hương Việt-Nam
 yêu dấu

 
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com